0
971505392275
لیست مطالب
s1200

قوانین ارزدیجیتال در روسیه را بدانید.

قوانین ارزدیجیتال در روسیه را بدانید. دولت روسیه موضع ثابتی در قبال ارزهای دیجیتال از خود نشان نداده است و حتی از سوی سیاستمداران این کشور اظهاراتی مبنی بر اعمال ممنوعیت کامل برای این ارزها منتشر و کمی بعد تکذیب ...
germany-crypto-seized

قوانین ارزدیجیتال در آلمان چگونه است؟

قوانین ارزدیجیتال در آلمان چگونه است؟ دیدگاه و رویکرد دولت آلمان در مورد ارزهای دیجیتال دو وجهی است. از یک سو، اصلی وجود دارد که نسل ارزهای دیجیتال با پویایی روزافزونی در حال پیشرفت است که به منظور انعکاس این ...
× خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم