0
971505392275
لیست مطالب
Bitcoin-Canada

قانون ارزدیجیتال در کانادا

قانون ارزدیجیتال در کانادا را بدانید. نگرش عمومی دولت کانادا (از جمله سازمان‌های نظارتی) نسبت به ارزهای دیجیتال ترکیبی از احتیاط و ترغیب است. احتیاط از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران و مردم و ترغیب از منظر حمایت از فناوری‌های جدید. ...
× خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم