0
971505392275
لیست مطالب
بیت+کوین+ارز+دیجیتال

ارزدیجیتال در کشور پرتغال قانونی است؟

ارزدیجیتال در کشور پرتغال قانونی است؟ بر اساس بانک فدرال پرتغال، فعالیت، صدور و تبادل ارزهای مجازی، توسط هیچ نهاد فدرالی در پرتغال، اروپا یا دیگر مقامات مالی، قانون‌گذاری نشده‌اند و هیچ بانک مرکزی‌ای در اروپا چهارچوب‌های قانونی در قبال ...
× خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم